"Кастело" ООД 

office@kastelo.bg 

 +359888375110, +359888375113, fax: +35942633033

Пътна сигнализация

Допълнителна сигнализация

Светофари и светофарни уредби

Съоръжения за паркове и грдини

 „КАСТЕЛО“ ООД е Българска компания с предмет на дейност производство на стандартни пътни знаци, знаци и табели с индивидуални размери, билбордове, парапети, антипаркинг стълбчета и други средства за сигнализация, регистрационни табели и знаци за маркировки по размери и светлотехнически характеристики съгласно нормативната уредба на РБ. Ние предлагаме всички видове допълнителни съоръжения и оборудване за детски и спортни съоръжения на открито и закрито, паркоустройство и цялостни решения за спорт и забавление. 3D сигнатура за идентичност, светлоотразителни стикери за таксиметрови автомобили, удостоверения за категорийна символика в комплект с табела.

Tabela COVID 19

© Kastelo.BG 2021 Всички права запазени.